Blog

วิธีการดูแล สัตว์เลี้ยง ลูกแมว ที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่

วิธีการดูแล สัตว์เลี้ยง ลูกแมว ที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ หลายคนคงเคยคิดว่าการที่จะนำแมวตัวโปรดย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือการรับลูกแมวตัวใหม่เข้าสู่บ้านใหม่ ครอบครัวใหม่ อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะแมวไม่ได้เป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดีนัก

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

จากโรงเรียนจีนในสมัยก่อนสู่การเป็นโรงเจเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่มีผู้สนใจเดินทางเข้ามาทำบุญอย่างอุ่นหนาฝาคั่งตลอดทั้งปี

สนช.ไฟเขียวกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

สนช.ไฟเขียวกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จ่ายเงินฝากคืนเร็วขึ้นหากแบงก์ล้มจาก 160 วัน เหลือ 30 วัน พร้อมเพิ่มอำนาจให้กู้เงินตรง จ่ายคืนผู้ฝากที่เสียหายนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เรียบร้อยแล้ว

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

จากโรงเรียนจีนในสมัยก่อนสู่การเป็นโรงเจเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่มีผู้สนใจเดินทางเข้ามาทำบุญอย่างอุ่นหนาฝาคั่งตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีการจัดงานเทศกาลหลายงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน อันได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีงานพิธีสะเดาะเคราะห์ประจำปี (พะเก่ง) เดือนพฤษภาคมมีงานฉลองวันเกิดเซี้ยโจ้ว เดือนตุลาคม มีงานเทศกาลถือศีลกินเจ 10 วัน

`เปิดนิทรรศการภาพวาด`ในหลวงร.9`

นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดนิทรรศการภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชม ภายในอาคารห้องประชุมของ อบต.ต้นตาล ที่ใช้ชื่อว่า “ร้อยเรียงเรื่องพ่อ” จะมีลักษณะเป็นห้องโถงแนวยาว แบ่งเป็น 3 โซน มีภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ของ “ในหลวง ร.9” ที่วาดเสร็จแล้ว