Blog

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

จากโรงเรียนจีนในสมัยก่อนสู่การเป็นโรงเจเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่มีผู้สนใจเดินทางเข้ามาทำบุญอย่างอุ่นหนาฝาคั่งตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีการจัดงานเทศกาลหลายงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน อันได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีงานพิธีสะเดาะเคราะห์ประจำปี (พะเก่ง) เดือนพฤษภาคมมีงานฉลองวันเกิดเซี้ยโจ้ว เดือนตุลาคม มีงานเทศกาลถือศีลกินเจ 10 วัน

`เปิดนิทรรศการภาพวาด`ในหลวงร.9`

นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดนิทรรศการภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชม ภายในอาคารห้องประชุมของ อบต.ต้นตาล ที่ใช้ชื่อว่า “ร้อยเรียงเรื่องพ่อ” จะมีลักษณะเป็นห้องโถงแนวยาว แบ่งเป็น 3 โซน มีภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ของ “ในหลวง ร.9” ที่วาดเสร็จแล้ว