เปิดวัด-โรงเรียน เป็นที่พักให้ประชาชนร่วมพระราชพิธีฯ

กทม.เปิดวัดและโรงเรียน ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯเป็นที่พักให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ

เปิดวัด-โรงเรียน เป็นที่พักให้ประชาชนร่วมพระราชพิธีฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีในส่วนที่ กทม.ได้รับมอบหมาย ว่า ขณะนี้กทม.ได้ดำเนินการงานด้านกายภาพปรับผิวจราจร ปรับปรุงทางเท้า ขีดสีตีเส้น ปรับปรุงป้ายจราจร และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางแล้วเสร็จเกือบ 100 % เหลือเพียงการประดับตกแต่งและเก็บรายละเอียดงานเล็กน้อยเท่านั้น โดยในส่วนของการเตรียมการดูแลและรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.60 นั้น กทม.ได้เตรียมการในหลายส่วน อาทิ ประสานวัดและโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถานที่พักรองรับประชาชนในการพักค้างและพักคอย ซึ่งมีโรงเรียน วัด และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ต่างๆ ยินดีเปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ ประกอบด้วย โรงเรียน จำนวน 117 โรงเรียน วัด 56 วัด สถานที่อื่นๆ จำนวน 3 แห่ง โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าพักระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.60 ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งการเข้าพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่วัด โรงเรียน หรือศูนย์เยาวชนนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ จะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาด้วยตนเอง ///สสส.

About the author: admin