เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสลากรวมชุด 7 พ.ค.นี้

สำนักงานสลากฯ เผยผลสำรวจผ่านเว็บเบื้องต้นประชาชนอยากซื้อสลากรวมชุด 5 ใบ ชุดละ 400 บาท โดยต้องการซื้อตามแผงและร้านประจำ ด้านคนขายเห็นต่างอยากให้ได้รับการจัดสรรสลากแบบรวมชุดทุกคน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยผลการทำประชาพิจารณ์เบื้องต้นสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์และตู้ ปณ. ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลส่งเข้ามายังสำนักงานสลากฯ กว่า 1,600 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เห็นด้วยกับการที่สำนักงานสลากฯ จะทำสลากรวมชุด อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนและเป็นส่วนน้อยเห็นว่าเมื่อออกเป็นสลากแบบรวมชุดจะเป็นการมอมเมาประชาชน ขณะที่ส่วนใหญ่เห็นว่าการออกสลากแบบรวมชุดเองจะเป็นการดี เพราะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาพรวมของผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเบื้องต้นขณะนี้ ได้รับความเห็นสนับสนุนการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการออกสลากชุดเอง

สำหรับลักษณะสลากรวมชุดที่ต้องการให้ทำ คือ ชุดละ 5 ใบเล็ก ราคาใบ ๆ ละ 80 บาท รวมชุดละ 400 บาท โดยมีราคาขายส่งไปยังผู้ขายปลีกชุดละประมาณ 350 บาท ทั้งนี้ ในด้านผู้ซื้อสลากฯ ต้องการซื้อร้านประจำที่เคยซื้อ เป็นผู้ค้าสลากฯ ที่มีแผงขายประจำสามารถตรวจสอบได้ ขณะที่ผู้ค้าสลากฯ กลับมีความเห็นที่แตกต่าง คือ ผู้ค้าสลากทุกคนควรได้รับการจัดสลากฯ แบบรวมชุดไปขายไม่ใช่เฉพาะแผงขายประจำ เพราะผู้ค้าสลากฯ ต่างต้องการมีโอกาสที่จะเป็นผู้ค้าสลากฯ แบบรวมชุด

ดังนั้น ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดงานสัมมนาในเรื่องการออกสลากแบบรวมชุดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีการเชิญนักวิชาการและผู้ค้าสลากทั่วไป ผู้ค้าสลากที่เป็นผู้พิการ กลุ่มเอ็นจีโอให้เข้ามาแสดงความเห็น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นทางสำนักงานสลากฯ จะไปประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาลักษณะเดียวกันในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หลังจากนั้นจะรวบรวมและสรุปข้อมูลนำเสนอความเห็นและทางเลือกการออกสลากแบบรวมชุดลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนมิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าการทำการประชาพิจารณ์รอบนี้จะไม่มีการขยายระยะเวลาการทำประชาพิจารณ์ออกไป .-สำนักข่าวไทย

About the author: admin