สนช.ไฟเขียวกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

สนช.ไฟเขียวกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จ่ายเงินฝากคืนเร็วขึ้นหากแบงก์ล้มจาก 160 วัน เหลือ 30 วัน พร้อมเพิ่มอำนาจให้กู้เงินตรง จ่ายคืนผู้ฝากที่เสียหายนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยมีสาระสำคัญให้เพิ่มอำนาจคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากและขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินคืนผู้ฝากเงินในกรณีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากเดิม 160 วัน ลดเหลือ 30 วัน “การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ต้องออกมาชี้แจงเพราะกลัวจะเกิดการเข้าใจผิดว่า มีสถาบันการเงินแห่งไหนมีปัญหา ทั้งที่จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะสถานบันการเงินในไทยยังมีสถานะแข็งแกร่งมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันเกิดความสับสน จึงต้องมาชี้แจงไว้ล่วงหน้าก่อน” นอกจากนี้ ในกฎหมายยังกำหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอำนาจกู้ยืมเงินโดยตรง นอกจากการออกตราสารทางการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ฝากเงิน ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันมียอดเงินสมทบจากสถาบันการเงินอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน และสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมระหว่างกันได้ เพื่อเตรียมการรองรับการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

About the author: admin